Tư vấn phong thủy, phong thủy nhà ở người sinh năm 1979 (Kỷ Mùi)

Tư vấn phong thủy, phong thủy nhà ở người sinh năm 1979 (Kỷ Mùi)

 •   08/07/2024 04:56:00
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà ở cho tuổi 1979. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1979 nằm trong vận thứ 6 (1964-1983) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Kỷ” và Địa Chi là “Mùi” tức là con Dê. Người sinh năm 1979 có bản mệnh ngũ hành là “Thiên Thượng Hỏa” là Lửa trên Trời. Người sinh năm 1979 đối với Nam có cung mệnh là cung Chấn thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Chấn thuộc Đông Tứ Trạch.

Phong Thủy Nhà Đẹp Cho Người Sinh Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi) Mệnh Gì?

Phong Thủy Nhà Đẹp Cho Người Sinh Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi) Mệnh Gì?

 •   07/06/2024 21:58:00
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1995. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1995 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Ất” và Địa Chi là “Hợi” tức là con Lơn. Người sinh năm 1995 có bản mệnh ngũ hành là “Sơn Đầu Hỏa” là Lửa Trên Núi. Tư vấn phong thủy nhà đẹp người sinh năm 1995 đối với Nam có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Khảm thuộc Đông Tứ Trạch

Tư vấn phong thủy xây nhà cho người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994

Tư vấn phong thủy xây nhà cho người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994

 •   04/06/2024 21:49:00
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1994 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Giáp” và Địa Chi là “Tuất” tức là con Chó. Người sinh năm 1994 có bản mệnh ngũ hành là “Sơn Đầu Hỏa” là Lửa Trên Núi. Tư vấn phong thủy nhà đẹp người sinh năm 1994 đối với Nam có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch.

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho người sinh năm 1993 (tuổi Quý Dậu)

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho người sinh năm 1993 (tuổi Quý Dậu)

 •   14/05/2024 03:41:00
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1993. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1993 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. Có Thiên Can là “Quý” và Địa Chi là “Dậu” tức là con Gà. Người sinh năm 1993 có bản mệnh ngũ hành là “Kiếm Phong Kim” là Vàng mũi kiếm. Tư vấn phong thủy nhà đẹp người sinh năm 1993 đối với Nam có cung mệnh là cung Doài thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch

Sinh năm 1981 làm nhà hợp hướng nào? Phong thủy nhà ở tuổi Tân Dậu

Sinh năm 1981 làm nhà hợp hướng nào? Phong thủy nhà ở tuổi Tân Dậu

 •   16/04/2024 11:35:00
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà ở cho tuổi 1981. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1981 nằm trong vận thứ 6 (1964-1983). Có Thiên Can là “Tân” và Địa Chi là “Dậu” tức là con Gà. Tư vấn phong thủy nhà ở người sinh năm 1981 có bản mệnh ngũ hành là “Thạch Lựu Mộc” là Gỗ cây Lựu đá. Người sinh năm 1981 đối với Nam có cung mệnh là cung Khảm thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch.

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980

 •   25/11/2022 10:44:00
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1980. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1980 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Canh” và Địa Chi là “Thân” tức là con Khỉ. Người sinh năm 1980 có bản mệnh ngũ hành là “Thạch Lựu Mộc” là Gỗ cây Lựu đá. Tư vấn phong thủy nhà đẹp người sinh năm 1980 đối với Nam có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Tốn thuộc Đông Tứ Trạch.

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

 •   07/11/2022 19:56:00
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1992. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1992 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Nhâm” và Địa Chi là “Thân” tức là con Khỉ. Người sinh năm 1992 có bản mệnh ngũ hành là “Kiếm Phong Kim” là Vàng mũi kiếm. Tư vấn phong thủy nhà đẹp người sinh năm 1992 đối với Nam có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch.

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

 •   07/11/2022 19:47:00
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1990. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1990 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Canh” và Địa Chi là “Ngọ” tức là con Ngựa. Người sinh năm 1990 có bản mệnh ngũ hành là “Lộ Bàn Thổ” là Đất đường lộ. Tư vấn phong thủy nhà đẹp người sinh năm 1990 đối với Nam có cung mệnh là cung Khảm thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Trạch.

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

 •   07/11/2022 08:50:00
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1984. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1984 đã bắt đầu vào vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Giáp” và Địa Chi là “Tý” tức là con Chuột. Người sinh năm 1984 có bản mệnh ngũ hành là “Hải Trung Kim” là Vàng trong Biển. Người sinh năm 1984 đối với Nam có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch.

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982

 •   07/11/2022 08:09:00
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1982. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1982 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Nhâm” và Địa Chi là “Tuất” tức là con Chó. Người sinh năm 1982 có bản mệnh ngũ hành là “Đại Hải Thủy” là Nước Biển Lớn. Người sinh năm 1982 đối với Nam có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch.

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

 •   07/11/2022 02:58:00
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 là vấn đề được nhiều người quan tâm để chuẩn bị cho công tác xây, sơn sửa nhà. Bên cạnh đó cũng nhiều gia chủ muốn lựa chọn vật phẩm phong thủy hợp với bản mệnh để có vận khí tốt, cuộc sống an lành, may mắn. Tất cả những câu hỏi, những vấn đề bạn đang thắc mắc về phong thủy tuổi 1985 sẽ được Nhà đẹp NBA Việt Nam tổng hợp trong bài viết dưới đây.


Các tin khác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

 • Đang truy cập29
 • Máy chủ tìm kiếm14
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay3,160
 • Tháng hiện tại154,534
 • Tổng lượt truy cập2,533,705
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây